Ispiti za kyu pojaseve, 20. decembar 2022.

Ispit za kyu pojaseve, dečija i grupa za odrasle 20. decembar 2022. u Zemunu. Pogledajte ko je dobio više pojaseve na pomenutom ispitu ovde.