Ispiti za kyu pojaseve, februar - jun 2021.

Tri ispita za kyu pojaseve: 26. februara, 16. maja i 15. juna 2021. u Zemunu. Pogledajte ko je dobio više pojaseve na pomenutim ispitima ovde.