Ispiti za kyu pojaseve, 28. novembar 2021.

Ispit za kyu pojaseve, dečija i grupa za odrasle 28. novembra 2021. u Zemunu. Pogledajte ko je dobio više pojaseve na pomenutom ispitu ovde.