Ispit za kyu pojaseve, 23. decembar 2017.

Prvog dana Zimskog aikido seminara 23. decembra 2017. je održan ispit za kyu pojaseve. Zemun je dobio nove 4, 3. i jedan 1. kyu.

U nedelju, dan kasnije, pored ostalih kandidata je na ispitu za dan pojaseve Vladimir Veskov položio za 3.dan.

Ispiti 2017.

14. decembar 2017.